Lid worden

Inschrijvingen seizoen 2018-2019

1. Lidgeld:

Onze club is beslist één van de voordeligste ! Dit betekent dat volwassenen slechts € 105,00 lidgeld betalen. In dit bedrag is natuurlijk de sportverzekering, de shuttles en het jaarlijks clubfestijn begrepen.
Jeugdleden betalen slechts € 70,00. Het jeugdlidgeld omvat niet enkel de sportverzekering en het clubfestijn, maar ook jeugdtraining!

Dit lidgeld dient betaald te worden vóór 15 september 2018.

Je kan je ook nog later inschrijven maar het lidgeld blijft hetzelfde.

2. Voor meer informatie kan u terecht bij:

Voor de jeugd:
Ignace (09/329.59.02)
Sven (0478/59.01.32)

Voor de volwassenen:
Sven (0478/59.01.32)
Ignace (09/329.59.02)

3. Uurregeling:

A) VOLWASSENEN:

Maandag van 20u00 tot 22u00
Dinsdag van 21u00 tot 23u00
Woensdag van 20u00 tot 23u00.
Donderdag van 21u00 tot 23u00
Zaterdag van 13u00 tot 15u00 enkel voor jeugd spelers

Elk lid kan op alle hierboven vermelde dagen en uren spelen. Bij aanvang van het nieuwe seizoen moet dus geen keuze gemaakt worden.

B) JEUGDLEDEN:
Voor personen van 10 t/m 16 jaar is er een 40-tal keer speelgelegenheid dit jaar op zaterdagmiddag van 13u00 tot 15h00.
4. Wijze van betaling
Het lidgeld dient overgeschreven te worden op rekening BE 72 8901 4418 9016
B.C. Reinaert vzw – Dendermondesteenweg 832  9070  Destelbergen
5. Welke informatie hebben wij van u nodig?